top
top_01csoptop_02
top_bot_01.gifcsoptop_bot_02
blankpodorlickoblankcsopblank
top_bottom_01csoptop_bottom_02
top
>>  Home
>>  Novinky
>>  Soutěže
>>  Akce
>>  MOP
>>  Ekocentrum
>>  Naučné stezky
>>  Studánky
>>  Zah. spolupráce
>>  Dary lesa 2007
>>  Výroční zprávy
>>  Sponzoři
 

NEFORMÁLNÍ SPOLUPRÁCE ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA A ZO ČSOP PODORLICKO

ANEB

POHLEDY Z AGRATE BRIANZA

První kontakty základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko v České Třebové a Associatione Micologica Bresadola (AMB) skupiny Ercole Cantu z Agrate Brianza byly navázány v průběhu Dnů partnerství v roce 2005. Navzdory názvu organizace nejsou členové italské skupiny jenom výborní mykologové, ale pracují mezi nimi i ornitologové a botanici, a ti všichni se věnují vzdělávání veřejnosti a ochraně přírody. Od prvních setkání byl tak zjevný společný zájem členů ZO ČSOP Podorlicko a členů AMB Ercole Cantu. V roce 2006 uspořádala ZO ČSOP Podorlicko za výrazné podpory Města Česká Třebová Mezinárodní mykologické dny. Zúčastnili se jich jako lektoři špičkoví mykologičtí odborníci z České republiky a z Itálie a jako účastníci byli zahraniční návštěvníci, specialisté z AMB Ercole Cantu a zástupci partnerských měst Olawa a Svit.

V říjnu roku 2006 navštívila čtyřčlenná delegace ZO Podorlicko město Agrate Brianza v době konání Mostra del Fungo (Výstava hub). V dalších letech pokračoval kontakt mezi AMB Ercole Cantu a ZO ČSOP Podorlicko. Vyměňovali si materiály, informace, posílali si pozvánky na akce a zasílali si odbornou literaturu. Fotografové z Agrate Brianza zasílali soutěžní snímky do fotografické soutěže Příroda , kterou pořádá ZO ČSOP Podorlicko již řadu let.

Na přelomu září a října 2010 navštívila Hana Grundová, která je místopředsedkyní ZO ČSOP Podorlicko, Itálii. Přátelé z AMB Ercole Cantu ji pozvali na exkurzi do rezervace Vasca Volano a na otevření jubilejní 20. výstavy hub. Vřelého přijetí se jí a jejímu kolegovi O. Limberskému dostalo již první večer v klubovně AMB, kdy členové AMB donesli k večeři domácí speciality a v nich probíhalo určování hub. Hana Grundová předala jako dar ZO ČSOP dvoukilový hřib dubový (cementový) a publikace ČSOP. Večeře se zúčastnil Alfredo Bosisio, radní zodpovědný v Agrate Brianza za mezinárodní kontakty a Giovanna Amodio, radní zodpovědná za vzdělávání a školství. Velmi se zajímali o dění v České Třebové a ukázalo se, že jsou velmi dobře informováni sledováním internetového českotřebovského zpravodaje. Texty si pomocí internetového překladače převedou do italštiny a nejasnosti konzultují s překladateli.

Exkurze na rezervaci Vasca Volano předcházela prohlídka města Agrate Brianza v doprovodu Alfreda Bosisio. Velice hrdě ukazoval centrum města, knihovnu a nově otevřenou polikliniku. Ví o projektech naší knihovny na Hrdličáku a věří v její realizaci.

Průvodci na exkurzi byli president AMB Luigi d’Amato, architekt Luigi Villa a fotograf Gaetano Nava. Vasca Volano je zvláštní rezervace. Zde si člověk uvědomí cenu současné české přírody. Krajina okolo Agrate Brianza a celé okolí Milána je industrializovanou krajinou. Všude pole, sídla, dálnice, tovární objekty. Původní krajina zmizela. Členové AMB si uvědomili tento nedostatek a rozhodli se vybudovat to, co bychom u nás nazvali biocentrem – místo pro přírodu, místo pro přežití původních druhů, místo pro odpočinek migrujících ptáků. Obnovili vodní plochu, vybudovali složitý průtočný systém napojený na řeku Molgoru. Vybudovali umělé kopce jako pozorovatelny v krajině, vysázeli stovky stromů a keřů poskytující ptákům úkryt i potravu. Velikost plochy a prostorové uspořádání odpovídá realizaci revitalizace Pivovarského rybníčku. Italové si této plochy váží natolik, že jí říkají „picolo paradiso“. Celý projekt z valné většiny financovalo město Agrate Brianza. Skupina AMB na ploše Vasca Volano provádí systematický průzkum hmyzu, hub, rostlin a ptáků. Vše provádějí, stejně jako v ZO ČSOP Podorlicko, dobrovolnicky. Výsledkem dvouletého pozorování je přírodovědný DVD film, který zde natočil Gaetano Nava a který měl premiéru 2.10.2010. Lokalita je velmi ceněná pro počet ptačích druhů. Film bude promítán v ekocentru Podorlicko 7.11.2010

Skupině Ercole Cantu se líbily programy a terénní výukové materiály ZO ČSOP Podorlicko a inspirovali se jimi. Připravili do rezervace Vasca Volano výukové exkurze pro školy v Agrate Brianza a nyní se jim přihlašují i školy ze širšího okolí. Více si můžete prohlédnout na http://lavocedellavolano.blogspot.com/

Jubilejní 20. výstava hub v Agrate Brianza byla ve výstavní síni krásně opraveného kulturního centra. Výstavu připravovali členové AMB celý týden a na sběr hub se vydávali až do vzdálených hor do okolí Trentina. Instalaci věnovali velkou péči. Byla zde i poradna hub a nabídka nakládaných hub a houbových pomazánek. Odborníci se věnovali určování hub pomocí mikroskopu a chemikálii. Potěšením pro zástupce ČSOP bylo zjištění, že veškeré české zaslané plakáty byly součástí výstavní expozice.

Protože 2.říjen nebyl jenom dnem otevření mykologické výstavy, ale také dnem prezentací všech zájmových skupin a spolků v Agrate Brianza ( je jich okolo 100), navštívila H. Grundová před odjezdem také vernisáž fotografické výstavy, výtvarnou výstavu a výstavu včelařů. Myšlenka společného dne pro prezentaci všech zájmových sdružení v obci se jí velmi líbila.

blank