top
top_01csoptop_02
top_bot_01.gifcsoptop_bot_02
blankpodorlickoblankcsopblank
top_bottom_01csoptop_bottom_02
top
>>  Home
>>  Novinky
>>  Soutěže
>>  Akce
>>  MOP
>>  Ekocentrum
>>  Naučné stezky
>>  Studánky
>>  Zah. spolupráce
>>  Dary lesa 2007
>>  Výroční zprávy
>>  Sponzoři
 

DARY LESA

PŘEDSTAVENÍ VÝSTAVY

Výstava Dary lesa srozumitelnou a názornou formou seznamuje s původními dřevinami v oblasti České republiky, vysvětluje úlohu dřeva v životě člověka, ukazuje podobu, vlastnosti, použití a zpracování dřeva. Výstavu tvoří deset mobilních panelů ozdobených siluetami stromů.

fotky: 1 2

OBSAH VÝSTAVY

 1. Od semene po vzrostlý strom

Panel seznamuje s pěstováním stromu od sběru semen, přes výsev, školkování, výsadbu lesa až po jeho těžbu. Nákresy ,fotografie a vzorky osiva doplňují texty.

 1. Přirozená skladba lesa

Panel představuje vegetační stromová pásma České republiky, porovnává původní a současné složení lesů, seznamuje s patrovitostí lesa, vysvětluje příčiny ve změnách složení lesů v České republice.

 1. Historie stromu a lesa

Panel seznamuje s dendrochronologií a na konkrétních ukázkách řezů stromem demonstruje klimatické změny a anatomii kmene. Schémata vysvětlují přirozený vývoj biocenózy lesa

 1. Domácí jehličnaté dřeviny

Dřeviny jsou představeny fotografiemi a nákresy siluet stromů.
Panel seznamuje se zastoupením jehličnatých dřevin ve skladbě lesů České republiky.
Na vzorcích demonstruje vzhled dřeva a konkrétní výrobky z jednotlivých dřev.
Vzorky listů, květů a borky poukazují na léčivé účinky dřevin.

 1. Domácí listnaté dřeviny

Dřeviny jsou představeny fotografiemi a nákresy siluet stromů. Jsou zde ukázky a fotografie plodů a listů. Ukázky dřevin poukazují na rozdíly ve struktuře dřeva. Panel obsahuje ukázky výrobků ze dřeva, listů, květů a plodů.

 1. Výroba řeziva

Panel seznamuje s těžbou dřevin. Na dřevěných modelech a fotografiích je vysvětlen způsob a postup těžby a rozdělení dřeva do jakostních tříd.

 1. Charakteristika řeziva

Panel seznamuje s dalším zpracováním vytěženého řeziva. Na plastických vzorcích ukazuje druhy pořezu, druhy řeziva, jejich využití a označení jakosti.

 1. Komplexní využití  dřeva

Panel představuje využití dřeva na dýhy, řezivo, konstrukční desky, překližky, dřevní vlnu a moučku. Jsou zde představeny produkty chemického zpracování dřeva.
Panel je doplněn vzorky výrobků

 1. Alternativní výrobní programy

Panel představuje zpracování dřevní hmoty z větví, prořezávek, tenkých kmínků a vršků stromů. Jsou zde ukázky zátek, úchytek, vrstvených desek a drobných výrobků.

 1. Dřevěné stavby a paliva

Panel představuje přednosti výstavby dřevěných domů, porovnává energetickou náročnost stavebních materiálů. Na fotografiích ukazuje typy dřevěných staveb.
Jsou tu představena paliva a jejich výhřevnost.Je zdůrazněno dřevo jako obnovitelný zdroj energie.

POUŽITÍ VÝSTAVY

Výstava slouží pro veřejnost  jako seznámení s dřevinami naší krajiny, pro propagaci využití dřeva jako obnovitelného zdroje  a stavebního materiálu.
Pro organizace zabývající se přírodou, environmentální výchovou a obnovitelnými zdroji je výstava  vhodnou expozicí doplňující prezentace jejich činnosti.

Pro základní školy , praktické školy a gymnázia je výstava výukovým prostředkem.
Je koncipována pro vzdělávání  podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Má využití ve vzdělávacích oblastech  Člověk a příroda , Člověk a svět práce a v průřezovém tématu Environmentální výchova.
Výstava představuje učivo :

 • ekosystém lesa
 • způsoby hospodaření v lese
 • přírodní látky
 • zdroje energie
 • stavba těla rostlin
 • krajinná sféra
 • práce s technickými materiály
 • pracovní činnosti dřevařských profesí.

K panelům  budou pro žáky připraveny pracovní listy.

INSTALACE VÝSTAVY

Výstava se skládá z deseti dřevěných panelů , které jsou na stabilních dřevěných stojanech. Panely se však mohou použít i bez stojanů jako závěsné . Každý panel je stylově upraven siluetou dřevin. Dřevěné rámy jsou povrchově upraveny tak, aby byla zdůrazněna přirozená krása dřeva. Zadní strana je tvořena dřevoštěpovou deskou. Na ni jsou umístěné barevné tištěné materiály  a vzorky dřev, řeziva.a výrobků ze stromů. Celá  plocha panelu je chráněna plexisklem.
Velikost i hmotnost rámů umožňuje snadnou manipulaci a převoz panelů. Boční siluety stromů a stojany jsou odnímatelné. Rozměry panelů jsou 100x120cmx10cm Výška odnímatelných stojanů je ……

OBJEDNÁNÍ VÝSTAVY

Výstava je putovní a je zapůjčována Ekocentrem Podorlicko na základě smlouvy o výpůjčce. Vypůjčovatel hradí náklady na doručení a vrácení  a na expedici výstavy.
email : freoni@atlas.cz

blank