top
top_01csoptop_02
top_bot_01.gifcsoptop_bot_02
blankpodorlickoblankcsopblank
top_bottom_01csoptop_bottom_02
top
>>  Home
>>  Novinky
>>  Soutěže
>>  Akce
>>  MOP
>>
>>
>>
>>
>>  Ekocentrum
>>  Naučné stezky
>>  Studánky
>>  Zah. spolupráce
>>  Dary lesa 2007
>>  Výroční zprávy
>>  Sponzoři
 

MLADÍ OCHRÁNCI PŘÍRODY

Oddíly Mladých ochránců přírody MOP jsou součástí ZO ČSOP. Sdružují děti a mládež do 18 let. Mají dospělého vedoucího a vlastní náplň činnosti. Spolupracují těsně se základní organizací ČSOP a se Sdružením MOP ČSOP v Praze (www.smop.cz), které jejich práci koordinuje. Aktivity dětských kolektivů jsou podporovány Sdružením Mladých ochránců přírody ČSOP z prostředků MŠMT.

FREONI

http://www.freoni.ic.cz

mopOddíl Mladých ochránců přírody "Freoni" začal v ČSOP pracovat v roce 1997 . Navázal tak na činnost stejnojmenného přírodovědného kroužku Gymnázia v České Třebové, který působil od roku 1992. Vedoucí oddílu je PaedDr. Hana Grundová.

Na pravidelných schůzkách se připravujeme na přírodovědné soutěže, sleduje stav životního prostředí, podílíme se na údržbě chráněného území a smyslově naučné stezky. Také soutěžíme, hrajeme si a podnikáme výlety a "víkendovou". Členové si vybudovali chovatelský koutek, ve kterém se zodpovědně starají o chov želv, pískomilů, činčil, osmáků, křečků a rybiček v akváriu.

Pravidelnou a dlouhodobou činností je sledování stavu životního prostředí (ovzduší, vody v řece, stavu lesa) v rámci mezinárodního programu GLOBE. Protože v tomto programu dosáhli členové MOP řady úspěchů, zúčastnili se i mezinárodních expedic GLOBE do Finska, Norska , Chorvatska a Bahrajnu. V programu GLOBE spolupracujeme se Sdružením pro ekologickou výchovu TEREZA.

PUŠTÍCI

http://www.pusticimop.estranky.cz

Pouze část členů je z České Třebové a proto byla činnost členů vedena spíše individuálně pomocí celoroční soutěže „Moudrá sova“. Při plnění úkolů se zaměřili na přírodovědné úkazy ve svém okolí. Na jaře to bylo pozorování probouzející se přírody, celoročně pak sledování stop, pěstování rostlin ze semínek a další úkoly. Každý měsíc byla vyhlášena jednodenní víkendová akce mimo město Česká Třebová a tak jsme například navštívili Zlatou studánku, nedaleko České Třebové, Mořský svět v Praze, výstavu psů v Brně a chrtí dostihy v Kolíně.

Naše kroky často míří ke studánce, kterou jsme pojmenovali Artegama a jíž se o ní několik let staráme. Zelený tábor byl opět v Záchranné stanici pro volně žijící zvířata Pasíčka. Letos byl mezinárodní neboť z 29 účastníků byli i tři občané Rakouska a tři z Běloruska. Tématem, mimo práce v záchranné stanici, byla flora a fauna louky. Celotáborová hra měla podobu zvířecího sudoku.

Schůzky v Ekocentru jsou vždy spíše pracovního rázu. Podíleli jsme se na stěhování a úklidu. Zařídili jsme si nové akváriu. Připravili vánoční besídku, ale před ní jsme ještě ozdobili několik stromů pro zvířata v parku u Třebovky.

Jako žhavou novinku jsme koncem roku uvedli do provozu vlastní webové stránky, na kterých jsou informace, jak pro naše členy, tak i pro ty, kteří se zajímají o naši činnost. Máme mezi sebou několik šikovných fotografů a proto se rádi chlubíme ve fotogalerii naší činností.

Rádi se zúčastňujeme akcí pořádaných základní organizací, chodíme na přednášky, vernisáže a výstavy, sbírali jsme obojživelníky, pomáhali při pexesovém turnaji a všude tam, kde byla naše síla užitečná.

blank